MENU

ウイスキー Japanese Whiskey

季 Toki

1oz $9 / 2oz $16 / 750ml $145

43%ABV / with Straight, Ice, Soda

余市 Yoichi

1oz $13 / 2oz $25 / 700ml $213.50

45%ABV / with Straight, Ice, Soda

碧 Ao

1oz $14 / 2oz $27 / 700ml $237

43%ABV / with Straight, Ice, Soda

1
Today's Schedule